Zsámbék

Hulp voor Zsámbék (Hongarije)

De Norbertijnen van priorij ‘de Schans’ in Tilburg onderhouden al vele jaren contact met de zusters
Norbertinessen in Zsámbék. Sinds 2010-2011 is er structurele hulp vanuit Tilburg voor het werk van deze zusters.

Zsámbék ligt op ongeveer 30 km van Budapest (Hongarije)

Het dorp wordt gekenmerkt en getekend door zijn etnische diversiteit: naast de Hongaarse bevolking wonen er een groot aantal Roma- en Sudetenduitser gezinnen. Deze groepen kennen grote armoede, veel sociale problemen, alcoholisme en werkloosheid.

Het hulpprogramma van de zusters is erop gericht om het zelfbewustzijn van deze bevolkingsgroep te versterken.

Door o.a. het aanbieden van aangepaste scholing wil men deze een reëel perspectief bieden.

Zo kan de kringloop doorbroken worden bij de mensen die alleen voor de onderkant van de samenleving bestemd lijken te zijn.

De Norbertinessen zorgen voor:

 • Het verbeteren van het beroepsonderwijs
 • Tweede kans onderwijs
 • Onderwijs met maaltijden voor kansarme kinderen
 • Maatschappelijke ondersteuning (zoals bijv. de sociale werkplaats)
 • Realiseren van daklozenopvang
 • Voedselhulp voor kansarmen
 • Projecten voor alcoholisten
 • Hulp voor ouderen en opvang van ouderen in verzorgingstehuis ‘Josephinum’.

De stichting MAX MAAKT MOGELIJK heeft er mede voor gezorgd dat de zusters dit enorme gebouw hebben kunnen inrichten, zodat ze in dit gebouw 72 ouderen op een goede manier kunnen opvangen. De gelden die hiervoor nodig waren zijn via een TV programma van omroep MAX opgehaald.

 • Speeltoestellen voor de kinderen van de daycare (speciaal inzamelingsactie van de werkgroep 2017 – 2018)

Op verschillende manieren kunt u het werk van de zusters geldelijk steunen:

 • een eenmalige gift bij een bijzondere gelegenheid, zoals verjaardag, doop, jubilea etc.
 • structureel door maandelijks , via een machtiging , een vast bedrag te schenken.
 • acties

Waarvoor wordt het geld gebruikt?

 • Voedselpakketten
 • Medicijnen
 • Maaltijden voor kinderen
 • Stookhout, olie en kolen voor de winter
 • Leermaterialen
 • Verzorging van bejaarden
 • Lesgeven

Wilt u meer weten over de projecten van de zusters:

norbertijnenwgzsambek@gmail.com

https://www.facebook.com/norbertijnenwerkgroep.tilburgzsambek

Giften ten bate van het project:

Rekeningnummer NL06 RABO 0108 0566 86

t.n.v. Norbertijnen Tilburg Zsámbék

De Schans 122

5011 EN Tilburg