Vieringen

Via het parochiesecretariaat kunt u zich op donderdag en vrijdag (09.00 – 12.00 uur) aanmelden voor de viering op zondagochtend 10.30 uur en de viering op woensdagochtend 09.30 uur in de Mariakerk. Telefoonnummer: 013-4550663.