40-dagentijd actie voor vrouwen en kinderen in de sloppenwijken van Indore, India

Dit jaar ondersteunen de Norbertijnenparochies en de Abdijkerk van Berne een project dat zorgt voor een betere gezondheid, werk en inkomen voor de achtergestelde vrouwen in de sloppenwijken van Indore. Bovendien krijgen hun kinderen naschools onderwijs. Voor dit project werkt stichting Solidair met India in Heeswijk-Dinther samen met de SJSM zusters.

Training, werk en inkomen voor vrouwen
Dit project zorgt voor de ontwikkeling en zelfredzaamheid van deze vrouwen door het opstarten van zelfhulpgroepen. Hier krijgen ze trainingen in persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, voeding en hygiëne. Via microkredieten helpen we vrouwen om een fatsoenlijk inkomen te verdienen, zodat ze economisch onafhankelijk worden en hun gezin kunnen onderhouden.

Ook volgen ze een vakopleiding om zelfstandig de kost te verdienen.

Onderwijs voor straatkinderen
Bovendien krijgen 180 kinderen naschools onderwijs via dit project. Door hun achterstand bij te spijkeren en ze te motiveren te leren, hebben ze weer een toekomst

Hulp voor de allerarmsten
Laten we in deze vastenperiode met z’n allen een mooi bedrag bij elkaar brengen U kunt uw bijdrage overmaken naar  NL18 RABO 0120 110 660 t.n.v. Solidair met Inda, onder vermelding van project  34910. Namens de vrouwen en kinderen:  enorm bedankt voor uw gift!

Voor meer informatie:
Anja Bekkers, Directeur Solidair met India, anja.bekkers@solidairmetindia.nl     M. 06 4285 6729
Abt Denis Hendrickx o.praem., Abdij van Berne, d.hendrickx@abdijvanberne.nl  T. 0413 299 299

Norbertijnen
De Norbertijnengemeenschap is de langst bestaande kloostergemeenschap van Nederland en kent een bewogen geschiedenis. De abdij werd gesticht in 1134, in het gehuchtje Berne aan de Maas, vlakbij Heusden. Vandaag de dag is de Abdij van Berne gevestigd in Heeswijk-Dinther. Norbertijnen staan voor geloof en verbondenheid, voor eerlijke verhoudingen tussen mensen en oprechte waardering voor wie iemand is. Kenmerkend voor de wijze van leven is de combinatie van contemplatie en actie: de stilte van het gebed, gecombineerd met actieve werkzaamheden in de samenleving. www.abdijvanberne.nl

Solidair met India
Solidair met India ondersteunt concrete ontwikkelingsprojecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen, werk en inkomen. De projecten richten zich zelden op enkel één van deze vlakken. Want wat heb je aan scholing als je honger hebt? En hoe kun je werken als je ziek bent? www.solidairmetindia.nl