Pastores

De Norbertijnen van de Schans zien het als hun gemeenschappelijke opdracht om het parochiepastoraat in Heikant-Quirijnstok te dragen. Vanuit de leefgemeenschap wordt aan het pastoraat in teamverband inhoud en vorm gegeven. Dit pastoraal team bestaat niet alleen uit Norbertijnen. Mannen en vrouwen, priesters en niet-priesters dragen samen de verantwoordelijkheid voor het dagelijks pastoraat. Zij ondersteunen en worden ondersteund door vele vrijwilligers die actief zijn in de parochie.

Voorzitter parochie:
Abt Denis Hendrickx o. praem

Het pastoraal team bestaat uit:
Eveline Sitskoorn    Gerard Damen Ine Bertens Jan Joosten