PAROCHIEBIJDRAGE

Een veel voorkomend misverstand t.a.v. parochie -of kerkbijdrage is dat de parochie het noodzakelijke geld zou ontvangen vanuit het bisdom. Het omgekeerde is waar. Van alle inkomsten die de parochie heeft, wordt een bepaald gedeelte afgestaan aan het bisdom, ter dekking van de kosten van het bisdom en zijn overkoepelende taken. Uiteindelijk komt al het geld dat in de kerk omgaat van de leden, de parochianen dus.

Misschien denkt u dat het zo’n vaart niet zal lopen; de kerk bestond altijd al en zal wel blijven bestaan. En zo is het ook. Dat “de kerk” zal verdwijnen is onmogelijk, maar of en hoe die kerk in onze eigen regio stand zal houden hangt in grote mate af van de bereidheid van de leden om bij te dragen. Onder andere van u dus. Een bijdrage leveren is wel vrijwillig maar tegelijkertijd ook noodzakelijk.

Hoe kan ik bijdragen?

U kunt uw bijdrage zelf regelen bij uw bank op de manier die u zelf verkiest; per maand, per kwartaal of per jaar. Het handigst is om uw bank te machtigen periodiek een vast bedrag te laten overschrijven.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL32RABO0181277638 t.n.v. Parochiebest. der Parochie Heikant-Quirijnstok met vermelding van Parochiebijdrage. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van automatische incasso voor het afschrijven van uw parochiebijdrage. Neem hiervoor contact op met onze penningmeester dhr. Wil van Gils.

Belastingaftrek

Uw parochiebijdrage komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt een schriftelijke overeenkomst opstellen met de parochie.


Hoe werkt het?
U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het bestuur van de parochie. Heeft u nog vragen of wilt u graag een overeenkomst sluiten met onze parochie neem dan contact op met onze penningmeester dhr. Wil van Gils via penningmeester@norbertijnenparochiehq.nl

Meer weten

Heeft u nog vragen mail dan naar penningmeester@norbertijnenparochiehq.nl