OVERLIJDEN

EEN OVERLIJDEN … EN DAN

Ieder van ons komt er voor te staan … momenten dat de dood het leven binnensluipt of ons overrompelt. In tijden waarin afscheid genomen moet worden van het leven, dagen waarop we ten diepste voelen dat de dood al het andere betrekkelijk en overbodig maakt, gaan wij op zoek naar woorden en gebaren die troost en houvast bieden. Velen zoeken troost bij de God van alle leven en vinden in rituelen en symbolen geloof dat de dood het einde niet kan zijn.

In een tijd waarin u kunt rekenen op een groot aanbod van mogelijkheden rond het levenseinde is het goed om u te informeren over de mogelijkheden die binnen onze parochie bestaan om u te begeleiden en te ondersteunen.

Regelmatig wordt ons gevraagd om u te ondersteunen in situaties waarin de dood uw leven binnenkomt. U hoeft er immers niet alleen voor te staan. Naast onze pastores zijn er de leden van de Werkgroep Afscheid en laatste eer die bereid zijn om met u mee te gaan in moeilijke dagen.

Onderstaand vindt u een kort overzicht van dat wat u van onze parochie mag verwachten.

OVERLIJDEN
Bij overlijden in uw directe omgeving kunt u contact met ons opnemen om het afscheid te verzorgen. Daarbij zijn er meerdere mogelijkheden. Hieronder schetsen wij die voor u.

Avondwake
Aan de vooravond van de uitvaart kan in de Mariakerk een avondwake worden gehouden. Nabestaanden komen samen om te bidden, verhalen te vertellen en naar met zorg gekozen muziek te luisteren.

Uitvaartviering in de Mariakerk
De uitvaart in de kerk wordt samen met de pastor voorbereid. Wij vinden het belangrijk dat nabestaanden hier zoveel mogelijk bij betrokken zijn.

Afscheid in het crematorium
Het is ook mogelijk dat het laatste afscheid plaatsvindt in het crematorium. Meestal wordt dan gekozen voor een gebedsviering. Ook dit afscheid wordt door ons begeleid en met u samen voorbereid.

Begraafplaats
Mensen die ervoor kiezen om begraven te worden, nemen vaak vooraf al contact met ons op. Hun wensen worden dan besproken en men kan eventueel al een plaats kiezen waar men een graf zou willen hebben.

Columbarium
Op de begraafplaats is een columbarium waar de urn met as na een crematie kan worden bijgezet. Deze bijzetting kunt u zelf verzorgen. Eventueel gaat een van onze pastores met u mee.

Natuurbegraafplaats voor urnen
Op de begraafplaats is een strook gereserveerd waarin een biologisch afbreekbare urn kan worden geplaatst.

ONZE ZORG VOOR U NA DE UITVAART

Jaarlijkse gedachtenisviering

Ieder voorjaar komen wij in de Mariakerk nog eens samen met alle mensen die moeten leven met het verlies van een dierbare. Met woorden, muziek en rituelen staan wij stil bij de namen van onze overledenen. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken en wat na te praten.

1 november Allerheiligen-Allerzielen
Op de vooravond van Allerzielen herdenken wij al onze overledenen van het afgelopen jaar. Nabestaanden ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Tijdens de viering wordt voor al onze overledenen een kaars ontstoken. Na afloop trekken we in een stille tocht naar het kerkhof. Vervolgens kan ieder die dat wil een lichtje plaatsen op het graf van een dierbare of andere overledene.

Misintenties
Ook in de vieringen in de weekenden is het mogelijk om de naam van een dierbare overledene nog eens te noemen opdat voor hen kan worden gebeden.

OP WEG NAAR HET LEVENSEINDE

Sacrament van de hoop: ziekenzegening en ziekenzalving

In de laatste levensdagen komt vaak het verlangen naar voren om, juist als broosheid en beperkingen zich opdringen, te zoeken naar heelheid en verbinding met God en met elkaar. Nog één keer wil men zich laten omringen door de rijke rituelen en woorden die onze kerk kent.

Goed geregeld

Ieder van ons komt er voor te staan. Soms willen mensen graag tevoren hun wensen over het laatste afscheid bespreken. U kunt hiervoor altijd een beroep op ons doen.

Voor alle praktische vragen die leven rondom dit aanbod kunt u een beroep doen op ons parochiesecretariaat. Dit kunnen vragen zijn over het maken van afspraken, financiële aspecten of vragen over de manier waarop u in contact komt met een van onze pastores.

Meer weten?

Secretariaat
Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok
Telefoon: 013- 455 06 63
e-mailadres: info@norbertijnenparochiehq.nl