Online kerkdienst

In deze dagen van kerksluiting omwille van bestrijding van het coronavirus
kunt u uw bijdrage aan de collecte overmaken op:

NL28 INGB 0001 0951 31 t.n.v. RK Parochiebest. van de parochie Heikant -Quirijnstok o.v.v.
Collecte Pastoraalwerk

Sluit Menu