GEBEDSINTENTIES

Een gebedsintentie, ook wel misintentie genoemd, is een gebed in een viering voor een overledene of een zieke door zijn naam te noemen. De voorganger vraagt dan tijdens de viering de aanwezigen met hem te bidden voor uw intentie. Het is een gebruik om voor een gebedsintentie een bijdrage te vragen. Met deze bijdrage draagt u bij aan ondersteuning en onderhoud van de parochie en de kerk. Het in stand houden van de parochie is onze gezamenlijk verantwoordelijkheid.

Gebedsintenties opgeven?

Dit kan door de gebedsintentie in te leveren bij het parochiesecretariaat of in een envelop te deponeren in de brievenbus. U kunt de intentie ook opgeven via info@norbertijnenparochiehq.nl of bellen naar 013-4550663.

Wat kost het?

Voor een gebedsintentie vragen wij een bijdrage van €15,–
U kunt deze bijdrage contant voldoen bij opgave van de intentie op het secretariaat of in de envelop toe te voegen.
Het is ook mogelijk om het bedrag over te maken naar bankrekeningnummer NL32RABO0181277638 t.n.v. Parochiebest. der Parochie Heikant-Quirijnstok o.v.v. ‘naam’ misintentie.