Feestdag Maria Boodschap

25 maart 2020        Feestdag Maria Boodschap

Een stukje levensweg van Maria waarin elke moeder (en vader) zich herkennen kan.
Naar “Geloven in de dageraad” van M. Verhulst

Zij zag haar Zoon opgroeien, jong en wild,
met iets ontembaars in Zijn ogen en Zijn haren.
Zij zag hem verre wegen gaan,
onbegaanbare paden in de bergen,
tot in de woestijn, dagenlang.
Zij luisterde vaak naar Zijn verhalen,
maar verstond nooit helemaal wat Hij bedoelde.
Zij zag Hem over zieken gebogen,
zij zag Hem kleine kinderen optillen in het zonnelicht.
Zij zag hoe Hij melaatse mensen tegemoet ging,
terwijl alle anderen terugweken.
Zij zag Hem binnengaan bij zondaars om er te eten,
en hoorde van een grote zondares die Hem gezalfd had.
Zij zag haar zoon toen Hij werd weggevoerd
en hoorde mensen zeggen: “’t Moest er eens van komen.”
Op de heuveltop waar alle misdadigers worden terechtgesteld,
heeft zij Hem opnieuw teruggezien.
Hij scheen zo ver, zo onwezenlijk ver,
ook al kon zij nog enkele lieve woorden van Hem opvangen.
Zij werd de stille kracht bij de verslagen vrienden,
die vrouw die, alle leed gedragen, vrede had gevonden.
Zij heeft de leerlingen door de eerste strijd geloodst
en door de eerste ruzies,
zodat zij “moeder” gingen zeggen tegen haar.
Zij zag hen verre wegen gaan over zeeën en over bergen,
naar alle mensen, grote en kleine.
Zij luisterde naar hun verhalen
en zij begreep dat Hij nog altijd levend was.
En toen zag zij hoe, overal ter wereld,
slaven werden vrijgelaten,
armen niet verstoten en zieken met liefde werden opgenomen.
Toen zij het wonder zag gebeuren van de nieuwe wereld:
toen zegde zij stilletjes voor zich uit:
“Magnificat. Hij maakt alles groot.” 

Sluit Menu