Doop

Algemeen

Namens onze parochie willen wij u van harte feliciteren met de geboorte van uw kind. Het grootbrengen van een kind, ook in gelovig perspectief, is in onze huidige samenleving niet meer zo eenvoudig. Wij willen u daar graag bij helpen.

Aanmelden doop

U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat. U wordt dan uitgenodigd voor de voorbereidingsbijeenkomst en vervolgens kunt u in overleg met het secretariaat een doopdatum afspreken.

De voorbereidingsbijeenkomst

Elke eerste maandag van de maand komen wij met een aantal ouders één avond bij elkaar. De avond wordt verzorgd door de Werkgroep Doopvoorbereiding en heeft vooral de bedoeling om samen te praten over de reden van het dopen van uw kind. Verder zal er aandacht zijn voor de symbolen die bij de doop worden gebruikt. Natuurlijk kunt u ook uw ervaringen rondom de geboorte en uw vragen over de doop tijdens deze avond kwijt.

Nadat u hebt meegedaan aan de voorbereidingsbijeenkomst, kunt u een definitieve datum voor de doop van uw kind afspreken. In de weken na de voorbereidingsavond komt, afhankelijk van de gewenste doopdatum, een van de pastores bij u langs om de viering door te spreken.

Praktische zaken

De kosten voor een doop dienen vooraf te worden betaald op het parochiesecretariaat. Na de doop wil de parochie graag contact met u houden. U zult regelmatig het zogenaamde “Doopbulletin” in de bus ontvangen. Hierin staan allerlei tips en artikelen die u kunnen helpen bij het gelovig opvoeden van uw kind.

Meer weten?

Secretariaat
Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok
Telefoon: 013- 455 06 63
e-mailadres: info@norbertijnenparochiehq.nl