Contact

Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok

De Schans 122, 5011 EN Tilburg
Tel.: 013 – 4550663
mailadres: info@norbertijnenparochiehq.nl
website:  norbertijnenparochiehq.nl

PASTORAAT

Wilt u graag een gesprek met een van onze pastores neem dan contact op met het parochiesecretariaat (013-4550663). Er wordt dan contact met u opgenomen.

SECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat is geopend op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur. Voor vragen over vieringen, dopen en huwelijken, maar ook voor misintenties kunt u hier terecht. Tevens is hier een inschrijfformulier verkrijgbaar.

PASTOR VAN DIENST

Voor dringende vragen, zoals bij overlijden, kunt u buiten kantoortijden bellen naar 013-4550663. U krijgt dan informatie hoe u contact kunt opnemen met de pastor van dienst.

BRIEVENBUS

Achter in de Mariakerk vindt u bij het informatiebord een brievenbus. Hierin kunt u uw vragen voor misintenties, vragen voor pastores of andere wensen of mededelingen deponeren.

VERVOER

Mocht u door langdurige ziekte niet naar de kerk kunnen komen, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat