Begraafplaats

De begraafplaats van de parochie is gelegen aan het Schumannpad, een zijpad van de Zellerstraat. Al is het de kleinste begraafplaats van Tilburg, het oogt er zowel ruim door de gazons als intiem door de beslotenheid van de hagen er omheen. Begonnen als RK. Kerkhof behorend bij de Parochie Heikant-Quirijnstok, kan tegenwoordig iedereen op verzoek hier een laatste rustplaats vinden. 

Reglement Begraafplaats

Een klein stukje geschiedenis.

Van alle herdgangen was ‘De Heikant’ veruit het grootst in oppervlakte. Hier lagen de heidevelden die zich uitstrekten tot aan Loon op Zand, Udenhout en Enschot (Berkel-Enschot). In 1422 heette het hier ‘die Heijdsijde’. Deze herdgang werd op het eind van de zeventiende eeuw gesplitst in Oosten-Heikant en Westen-Heikant. Hieruit ontstond rond 1870 het buurtschap ‘De Heikant’, met uitzondering van gedeelten van de West-Heikant, die opgingen in de nieuw gevormde wijken ‘Goirke’ en ‘Groeseind’.

De kern van de oude herdgang werd gevormd door de tegenwoordige ‘De Schans’. Een driehoekig plein waarom zich in de loop van de 19e eeuw bebouwing begon te ontwikkelen. Steeds meer mensen kwamen in ‘De Heikant’ wonen. Dit leidde in 1871 tot de oprichting van de parochie, de bouw van de Mariakerk in 1873 en een bijbehorende pastorie en kloostercomplex. Deze gebouwen zijn tegenwoordig tot Rijksmonumenten verheven. Achter de kerk tussen de weilanden in werd een parochieel kerkhof gerealiseerd.

Het oudste graf aan de voet van de Calvarieberg van pastoor G. van der Steen dateert van 21 februari 1904. Het oorspronkelijke kerkhof bestond uit twee vakken. Het voorterrein en de paden waren bedekt met gravel die bij regenweer voor een roodkleurige modderpoel zorgde.

De Heikant vormt samen met de wijken Stokhasselt en Quirijnstok het stadsdeel Nieuw-Noord dat in de jaren ’60 van de 20e eeuw uit de grond is gestampt om te voldoen aan de enorme vraag naar woonruimte voor wat men toen de babyboomers noemde. De begraafplaats moest door de expansie van de wijk noodzakelijkerwijs meegroeien. Door de aanleg van de huidige Zellerstraat moesten de kindergrafjes van hun oorspronkelijke plaats worden verhuisd naar een plek elders op het kerkhof. De begraafplaats werd afgezet en soldaten hebben dit werk toen met uiterste precisie, zorg en eerbied uitgevoerd. Het dooienhöske, een gebouwtje waar mensen werden opgebaard als daar thuis de mogelijkheid voor ontbrak, werd afgebroken.

Het parochiele kerkhof begon langzaam uit te groeien tot een heuse begraafplaats. Er kwam een absouteplaats met aan de kopse kant het beeld van de naamgever van onze begraafplaats Peerke Donders. Inspelend op de veranderende tijd, werd als eerste kerkhof in Tilburg tevens een columbarium voor de asurnen gerealiseerd. De vakken C en D werden aangelegd en de door eenieder zo verguisde gravel vervangen door straatklinkers. Links achter het beeld van Peerke Donders lag nog een vergeten hoek, waarvan de bomen werden gerooid en het geheel opgeschoond, zodat er ruimte ontstond voor uitbreiding van het columbarium met vijf muren.

Nadat de toen dienstdoende grafdelver de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar had bereikt stopte hij met zijn werk. Vanaf die dag worden de graven door een ingehuurd specialistisch bedrijf zowel machinaal alsook in noodzakelijke gevallen handmatig gedolven. Al snel bleek dat de ruimtes tussen de rijen graven voor de machines veel te smal waren, waardoor er een nijpend gebrek aan beschikbare plaatsen voor dubbeldiepe c.q. familiegraven ontstond. Uitbreiden van de begraafplaats was dan ook de enige oplossing. Omdat ook de nieuwe urnenmuur inmiddels helemaal bezet was, werd besloten een extra columbarium-groep te realiseren. Dit werden vijf hofjes in gladde rode steen uitgevoerd, met in iedere hof een middendeel waarin zes urnen in een apart grafkeldertje geplaatst kunnen worden. Samen met de bankjes en de groeiende struikenhaag is het een mooi geheel geworden.

De laatste uitbreiding betreft een groene strook waar biologische urnen kunnen worden bijgezet. Deze urnen lossen langzaam op en de as wordt in de grond opgenomen. Deze plaatsjes kunnen voor tenminste drie jaar worden gehuurd. Uiteraard is alleen natuurlijk materiaal als herinnering in deze toegestaan.

Onderhoudsploeg

Tot slot een méér dan dik verdiend woord van dank en waardering voor onze onderhoudsploeg, die elke woensdagmorgen opgewekt paraat staat om te zorgen dat onze begraafplaats er tip-top uit blijft zien. Schoffelen, aanharken, vegen, zand aanvullen, vuil opruimen en zelfs betegelen… Door hun tomeloze inzet is de huidige begraafplaats er een geworden die goed aanvoelt en waar onze geliefde overledenen een verzorgde rustplaats vinden. Geïnteresseerden voor deze werkgroep kunnen zich aanmelden bij het parochiesecretariaat. Uw hulp wordt bijzonder op prijs gesteld!