Welkom op de website van de Norbertijnen parochie Heikant-Quirijnstok

Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok

De Schans 122, 5011 EN Tilburg
Tel.: 013 – 4550663
Mailadres: info@norbertijnenparochiehq.nl
Website: www.norbertijnenparochiehq.nl
NL28 INGB 0001 0951 31 t.n.v. RK Parochiebest. van de parochie Heikant -Quirijnstok

Mariakerk

De Schans 121 5011 EN TILBURG

Zorgcentrum Heikant 

Schubertstraat 700 5011 CW  TILBURG

Ronde Tafel Huis 

Wagnerplein 4 5011 LR
TILBURG

Kapel Peerke Donders 

Peerke Donderspark 3 5011 XL TILBURG

We gaan weer samen vieren

Op dit moment zijn nog steeds de maatregelen van kracht die aangeven dat we maximaal met 30 personen samen mogen vieren. Nadat we in eerste instantie onze vieringen hebben uitgezonden via de website van de parochie gaan we vanaf het weekend 28-29 november weer samen vieren in de Mariakerk. Om toch zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om aanwezig te zijn hebben we besloten dat er wekelijks drie vieringen zullen zijn in de Mariakerk. Te weten:

  • Woensdag 09.30 uur
  • Zaterdag 17.30 uur
  • Zondag 10.30 uur Conventsviering met muzikale begeleiding

U kunt zich op donderdag of vrijdag voorafgaande aan het weekend aanmelden voor een viering via het parochiesecretariaat (vanaf donderdag 26 november)

Tel. 013-4550663 (donderdag en vrijdag, tussen 09.00 – 12.00 uur)
Email: info@norbertijnenparochiehq.nl

Zoals wij zijn, zo zijn de tijden (H. Augustinus)

Welkom op de website van de Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok. Wij nodigen U van harte uit om op de volgende pagina’s kennis te maken met onze visie, werk, maar vooral ook met de mensen die onze parochie handen en voeten geven.

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zijn er op dit moment geen openbare vieringen in onze parochie. Iedere zondag is de viering vanaf 10.30 uur te zien via onze website.

Onze parochie houdt de blik gericht op de toekomst. Midden in een veelkleurige wijk, waarin mensen van overal zijn neergestreken, zijn wij een levende geloofsgemeenschap waar Gods Woord gevierd, gedaan en verstaan wordt.

Over de Norbertijnen presentie

Parochie Heikant-Quirijnstok is sinds 1964 toevertrouwd aan de Norbertijnen, een kloostergemeenschap die onderdeel uitmaakt van de Abdij van Berne te Heeswijk. De Norbertijnen wonen in een kleine leefgemeenschap aan de Schans. De gemeenschap bestaat uit geprofesten en participanten, en telt ook de kring : Vrienden van Premontré

Tussen Norbertijnen en Tilburg bestaat al een eeuwenoude band. Reeds in het middeleeuwse Tilburg werd het pastoraat verzorgd door Norbertijnen (van de Vlaamse Abdij van Tongerlo). Dat heeft zo geduurd tot 1830.

De Norbertijnen van de Schans zien het als hun gemeenschappelijke opdracht om het parochiepastoraat in Heikant-Quirijnstok te dragen. Vanuit de leefgemeenschap wordt aan het pastoraat in teamverband inhoud en vorm gegeven. Dit pastoraal team bestaat niet alleen uit Norbertijnen. Mannen en vrouwen, priesters en niet-priesters dragen samen de verantwoordelijkheid voor het dagelijks pastoraat. Zij ondersteunen en worden ondersteund door vele vrijwilligers die actief zijn in de parochie.

Voorzitter parochie                Abt Denis Hendrickx o. praem

Pastor teamleider                  Thea van Blitterswijk part. o. praem

Pastor-kapelaan                     Arockiadoss Belavendran o. praem

Pastor                                      Jan Claassen, part. o. praem

Assistentie                              Harrie van den Berg o. praem

Sluit Menu