Welkom op de website van de Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok

Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok

De Schans 122, 5011 EN Tilburg
Tel.: 013 – 4550663
Mailadres: info@norbertijnenparochiehq.nl
Website: www.norbertijnenparochiehq.nl

NL32RABO0181277638 t.n.v. Parochiebest. der Parochie Heikant-Quirijnstok

Mariakerk

De Schans 121 5011 EN TILBURG

Zorgcentrum Heikant 

Schubertstraat 700 5011 CW  TILBURG

Ronde Tafel Huis 

Wagnerplein 4 5011 LR
TILBURG

Kapel Peerke Donders 

Peerke Donderspark 3 5011 XL TILBURG

Zoals wij zijn, zo zijn de tijden (H. Augustinus)

Welkom op de website van de Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok. Wij nodigen U van harte uit om op de volgende pagina’s kennis te maken met onze visie, werk, maar vooral ook met de mensen die onze parochie handen en voeten geven.

Onze parochie houdt de blik gericht op de toekomst. Midden in een veelkleurige wijk, waarin mensen van overal zijn neergestreken, zijn wij een levende geloofsgemeenschap waar Gods Woord gevierd, gedaan en verstaan wordt.

Over de Norbertijnen presentie

Parochie Heikant-Quirijnstok is sinds 1964 toevertrouwd aan de Norbertijnen, een kloostergemeenschap die onderdeel uitmaakt van de Abdij van Berne te Heeswijk. De Norbertijnen wonen in een kleine leefgemeenschap aan de Schans. De gemeenschap bestaat uit geprofesten en participanten, en telt ook de kring : Vrienden van Premontré

Tussen Norbertijnen en Tilburg bestaat al een eeuwenoude band. Reeds in het middeleeuwse Tilburg werd het pastoraat verzorgd door Norbertijnen (van de Vlaamse Abdij van Tongerlo). Dat heeft zo geduurd tot 1830.

De Norbertijnen van de Schans zien het als hun gemeenschappelijke opdracht om het parochiepastoraat in Heikant-Quirijnstok te dragen. Aan het pastoraat wordt in teamverband inhoud en vorm gegeven. Het pastoraal team bestaat niet alleen uit Norbertijnen. Mannen en vrouwen, priesters en niet-priesters dragen samen de verantwoordelijkheid. Zij ondersteunen en worden ondersteund door vele vrijwilligers die actief zijn in de parochie.

Voorzitter parochie:

Abt Denis Hendrickx o. praem